EmailTwitterFacebookLinkedIn

Teamleider OPDC (0,6 fte)

Het OPDC van het Gomarus College is op zoek naar een Teamleider OPDC en coördinator passend onderwijs (0,6 fte)

De organisatie
De werkzaamheden worden binnen het OPDC uitgevoerd voor de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De Stichting Gereformeerde Scholengroep omvat meerdere instellingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Groningen, Drenthe en Friesland. Het Gomarus College verzorgt voor circa 3.100 leerlingen onderwijs in Assen, Drachten, Leeuwarden en op meerdere locaties in Groningen. Het ROC Menso Alting in Groningen verzorgt voor ongeveer 700 studenten opleidingen in de sectoren Economie, Gezondheidszorg, Welzijn en Dienstverlening. Het Onderwijs Service Team levert de algemene ondersteuning voor de totale scholengroep.

Context van de functie

 • In het OPDC (orthopedagogisch en -didactisch centrum) worden tijdelijke trajecten (tot maximaal 2 jaar) geboden voor jongeren die meer nodig hebben dan het extra ondersteuningsaanbod binnen de (eigen) reguliere school of die (dreigende) thuiszitter zijn. Tijdens het verblijf in het OPDC blijft de jongere ingeschreven op de locatie van herkomst en het uitgangspunt is dat de leerling na het verblijf in het OPDC daar ook weer naar terugkeert. Het OPDC team (6 fte) bestaat uit  gedragsdeskundigen en docenten/begeleiders.
 • Vanuit het OPDC begeleiden gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psycholoog) de locaties van het Gomarus College bij het vormgeven van de extra ondersteuning in de school. De gedragsdeskundigen zijn betrokken bij het zorgoverleg op de scholen, het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek en bepalen mede of een leerling verwezen wordt naar het OPDC of dat er een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) wordt aangevraagd.

De functie

 • De teamleider is, onder verantwoordelijkheid van de directeur, belast met de dagelijkse leiding van het OPDC. De teamleider adviseert de directeur en draagt zorg voor een effectieve uitvoering van de werkprocessen in het team. De teamleider voert op verzoek van de directeur overleg met interne en/of externe belanghebbenden van het samenwerkingsverband en is betrokken bij de onderbouwing van onder andere subsidieaanvragen voor passend onderwijs.
 • In deze functie heb je contacten met de directeur over beleidsadviezen, regelingen en procedures om tot besluiten te komen. Verder is er regelmatig afstemming met de locaties over de inzet van het OPDC voor een optimale functionering binnen de scholen.

De kandidaat

 • heeft brede kennis van het passend onderwijs
 • heeft ervaring in het aansturen van personen, het coördineren/voorzitten van taak- of werkgroepen en weet om te gaan met tegengestelde belangen
 • is vaardig in het opstellen van beleidsadviezen en weet hier draagvlak voor te creëren
 • heeft bij voorkeur een relevante managementopleiding
 • heeft ervaring in het voortgezet onderwijs en/of doelgroep is een pré
 • heeft HBO / WO werk- en denk niveau

Identiteit
We zoeken een belijdend christen die van harte instemt met de gereformeerde identiteit van de school en die bereid is om persoonlijk bij te dragen aan de realisering/ontwikkeling van deze identiteit in onze scholen.

Om de doelen van de GSG en daarmee van de onder haar vallende organisaties tot uitvoering te brengen, werken bij de GSG overtuigde en betrokken christenen. Wat wij nastreven en van onze medewerkers verwachten is vastgelegd in het “Personeelsbeleid Gereformeerde Scholengroep” en in het “Identiteitsdocument” (zie bijlagen).

Omvang en inschaling

 • 0,6 fte per 1 januari 2021
 • minimaal schaal 11 CAO VO (OOP)

Sollicitatieprocedure
Voor meer informatie over de vacature kan je bellen met Peter Holsappel (locatie directeur), tel: 06-125 149 24.

Ben je enthousiast over deze vacature en wil je graag reageren?
Solliciteer kan t/m maandag 19 
oktober 2020 12.00 uur door je CV en sollicitatiebrief in te sturen via de knop 'solliciteren' rechtsboven.

Een persoonlijkheidstest zal onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Gesprekken vinden zo veel mogelijk plaats op 21 oktober 2020.

Bijlagen
Identiteitsdocument GSG
Personeelsbeleid GSG
Functiebeschrijving Teamleider A