EmailTwitterFacebookLinkedIn

Mediathecaris (0,7 fte)

Voor onze vestiging havo/vwo bovenbouw in Groningen zijn we op zoek naar een
Mediathecaris (0,7 fte)

De mediatheek is gehuisvest in het gebouw van de bovenbouw havo-vwo, Vondelpad 1 in Groningen. De mediatheek heeft tot taak het verzamelen, toegankelijk maken en verstrekken van informatie ter ondersteuning van het leerproces aan leerlingen. We streven naar een mediatheek die functioneert als centrum voor de totale scholengemeenschap, waar leeractiviteiten door de inzet van multimedia worden ondersteund. De mediatheek ontwikkelt zich van een plaats waar in- en uitleen plaatsvindt naar een centrum waar expertise aanwezig is om telkens nieuwe informatiebronnen te ontsluiten en voor leerlingen en medewerkers toegankelijk te maken. Lezen is en blijft belangrijk voor het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. Het gericht leren zoeken in een digitale omgeving vraagt om een nauwe verbinding met docenten die aan het onderwijsleerproces vormgeven.

De mediathecaris die wij zoeken:

 • inventariseert de informatiebehoefte van docenten en leerlingen en vertaalt dit in voorstellen over de samenstelling van de collectie. Een nauwe samenwerking met docenten en inzicht in het onderwijsproces zijn hiervoor belangrijk. Dit proces is in ontwikkeling en van de mediathecaris verwachten we een op dit punt proactieve rol.
 • voert nieuwe media in, beheert de aanwezige bronnen en assisteert waar nodig bij het uitlenen en innemen hiervan.
 • Om te beoordelen of materialen thuishoren in de collectie moet de mediathecaris in staat zijn informatie te selecteren en begrijpend en analyserend te kunnen lezen en kijken. Een brede interesse
 • en een goede algemene ontwikkeling zijn daarbij een absolute must.
 • moet zorgvuldig en nauwkeurig kunnen werken en goed kunnen organiseren.
 • moet goed met leerlingen en docenten overweg kunnen. Daartoe is het belangrijk dat hij/zij beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden.
 • instrueert en begeleidt leerlingen en docenten bij het zoeken, selecteren en verwerven van informatie, o.a. door het geven van gastlessen.
 • geeft leiding aan de medewerkers van de mediatheek en fungeert als eerste aanspreekpunt.

Ben jij de innovatieve persoon die onze mediatheek actueel en toekomstbestendig kan houden? Solliciteer dan naar deze interessante baan!

Je profiel

 • Je bent ontwikkelingsgericht en sterk gemotiveerd om het onderwijsleerproces te ondersteunen.
 • We verwachten dat je initiatief neemt om de functie van de mediatheek schoolbreed neer te zetten. Je bent in staat beleidsmatig te denken.
 • Je beschikt bij voorkeur over een HBO-diploma Media, informatie en Communicatie of je hebt een opleiding tot bibliothecaris/mediathecaris/mediacoach gevolgd aan de BDI of een vergelijkbare instelling.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met onderwijs. Bij voorkeur heb je ervaring met pedagogische en didactische processen.

De volledige functiebeschrijving die bij Onderwijsondersteuner D hoort lees je in de bijlage onderaan.
Bij deze functie hoort een salaris in schaal 8 (CAO VO).

Identiteit
We zoeken een belijdend christen die van harte instemt met de gereformeerde identiteit van de school en die bereid is om persoonlijk bij te dragen aan de realisering/ontwikkeling van deze identiteit in onze scholen.
Om de doelen van de GSG en daarmee van de onder haar vallende organisaties tot uitvoering te brengen, werken bij de GSG overtuigde en betrokken christenen. Wat wij nastreven en van onze medewerkers verwachten is vastgelegd in het ‘Personeelsbeleid GSG’ en in het ‘Identiteitsdocument’, zie bijlagen.

Solliciteren
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je bellen met Gerrit de Graaf (directeur havo/vwo): (06) 15191366

Enthousiast geworden? Solliciteren kan tot en met vrijdag 5 juni 2020.
Stuur je CV en motivatie in via de knop 'solliciteren' rechts boven.

In het selectietraject worden medewerkers van de mediatheek actief betrokken.

Van sollicitanten wordt verwacht dat in de sollicitatiebrief expliciet wordt ingegaan op de mate waarin wordt aangesloten bij onze identiteit. Hiervoor wordt verwezen naar het identiteitsdocument.

Bijlagen
Identiteitsdocument GSG
Personeelsbeleid GSG
Functiebeschrijving Onderwijsondersteuner D