EmailTwitterFacebookLinkedIn

Ambtelijk secretaris MR Gomarus College

Ambtelijk secretaris MR Gomarus College – 0,3 fte
Kom jij de komende jaren de medezeggenschapsraad (MR) van het Gomarus College ondersteunen? Reageer dan op deze vacature! 
Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige ambtelijk secretaris zijn we op zoek naar een deskundige, punctuele en behulpzame ambtelijk secretaris (m/v). Zowel interne als externe kandidaten worden uitgenodigd te reageren; een benoeming als ZZP-er behoort tot de mogelijkheden. 

De functie
De ambtelijk secretaris levert secretariële, organisatorische en beleidsmatige ondersteuning aan de MR zodat de MR, binnen de gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund. De MR van het Gomarus College bestaat uit drie geledingen: zes personeelsleden vormen de personeelsgeleding, zes ouders de oudergeleding en zes leerlingen de leerlingengeleding. De MR vergadert ongeveer tien keer per jaar, deels met en deels zonder de bestuurder. Tussentijds komen de geledingen samen. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de MR, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag, het voeren van briefwisselingen, het begeleiden van de leerlingengeleding, het verzorgen van in- en externe communicatie, het organiseren van verkiezingen en scholingen of trainingen, het maken van een jaarverslag, het beheren van het archief en het bewaken van de actualiteit op medezeggenschapsgebied. De secretaris ondersteunt het Dagelijks Bestuur van de MR dat om de week vergadert en fungeert als vraagbaak voor MR-leden op het gebied van medezeggenschap. 

Wat vragen wij?

  • Je hebt hart voor gereformeerd onderwijs en vindt het belangrijk dat de stem van de leerlingen, het personeel en de ouders wordt gehoord. 
  • Je hebt kennis van en bij voorkeur ook (werk)ervaring met medezeggenschap, arbeidsrecht en onderwijswet- en -regelgeving; je bent vaardig in het snel doorgronden van juridische teksten en je kunt deze vertalen naar concrete ideeën en voorstellen voor onze situatie. 
  • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van secretariële en administratieve werkzaamheden en van beleidsmatige ondersteuning.
  • Je blinkt uit in zelfstandigheid en kunt ook uitstekend samenwerken.
  • Je bent proactief en stressbestendig; je houdt ervan te werken in een dynamische omgeving waar veel flexibiliteit van je wordt gevraagd.
  • Je bent flexibel beschikbaar en weet je werk goed te organiseren.
  • Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie, je bent organisatiesensitief en weet conflicterende belangen en organisatiedynamiek professioneel te hanteren.
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

Wie zijn wij?
Het Gomarus College maakt deel uit van de Stichting Gereformeerde Scholengroep (GSG) en bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden. De MR vertegenwoordigt alle medewerkers, ouders en de ruim 3100 leerlingen op de verschillende locaties.

Werken bij de GSG betekent dat je je identiteit als christen verbindt met onderwijs. Als school willen we een verlengde zijn van de christelijke opvoeding die onze leerlingen thuis krijgen. Wat dat betekent voor de manier waarop we school willen zijn, staat omschreven in ons identiteitsdocument (zie bijlage).
Wij horen graag hoe jij hieraan kunt bijdragen. Tijdens de selectieprocedure neemt het gesprek over jouw identiteit een belangrijke plaats in.

Wat bieden wij jou?
De inschaling is afhankelijk van je ervaring, deskundigheid en huidige salaris. De functie ‘Management Ondersteuner D’ (schaal 9 van de CAO-Voortgezet Onderwijs (VO)) in ons functiebouwwerk is van toepassing, zie de bijlage. De arbeidsvoorwaarden zijn conform deze CAO-VO. Naast je salaris bieden wij je prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsplan, allerlei verlof- en scholingsmogelijkheden en collectieve verzekeringen. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Daarvoor krijg je bij ons alle ruimte. 
Ook ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

De ambtelijk secretaris wordt formeel benoemd en ontslagen door het College van Bestuur. De ambtelijk secretaris stemt over de planning en uitvoering van de werkzaamheden af met de leden van het Dagelijks Bestuur van de MR. 

Solliciteren en procedure
Ben je enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan nu! Je sollicitatiebrief en je C.V. kun je tot uiterlijk 5 september 2021 insturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

De gesprekken worden half september gevoerd door de voorzitters van de personeels- en oudergeleding samen met een medewerker van de afdeling HR. Aan het eind van de procedure doet de selectiecommissie een voordracht aan de bestuurder. Na een gesprek met de bestuurder volgt de formele benoeming.

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan vanaf maandag 16 augustus 2021 contact op met Tiemen Schutte, voorzitter van de MR, tel. 06 – 8010 1782, email: tj.schutte@gomaruscollege.nl. 

Bijlagen:
Functiebeschrijving Management Ondersteuner D
Identiteitsdocument GSG
Personeelsbeleid GSG

 

Acties