EmailTwitterFacebookLinkedIn

Het onderwijs heeft de toekomst.
Je hebt zoveel te brengen én te halen als je uit het primair onderwijs komt.

 

Henriëtte Janssen heeft drie jaar geleden het primair onderwijs ingeruild voor een baan vol diversiteit in het voortgezet onderwijs. “Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze.”

Henriëtte Janssen, vmbo docent: “Met persoonlijke aandacht wil ik ze een stevige basis meegeven in hun eerste puberjaren.”


Als kerndocent ziet Henriëtte haar leerlingen wel 12 uur per week. Ze geeft Engels, Nederlands, wiskunde, Mens en Maatschappij en godsdienst. Samen met nog twee docenten geven zij bijna alle vakken in de eerste twee jaar van het vmbo op het Gomarus College in Assen. “De visie hierbij is dat we door veiligheid en structuur te bieden ervoor zorgen dat de leerlingen verantwoordelijkheid nemen en geven in hun verdere schoolperiode.” 

Tijd voor persoonlijke ontwikkeling 
Henriëtte werkte meer dan 20 jaar in het primair onderwijs. In die jaren heeft ze lesgegeven aan alle groepen op de basisschool. Soms schoof ze een paar jaar met leerlingen mee van groep naar groep. Maar ze heeft ook jaren aan groep 4 en groep 7 lesgegeven. Ook was ze een lange tijd Dalton Coördinator en teamleider. “Op een gegeven moment kon ik mijn ei niet meer kwijt binnen het primair onderwijs. Ik had behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en ging verder kijken.”

“Ik heb met ontzettend veel liefde en plezier al die jaren voor de klas gestaan, maar op een gegeven moment had ik nieuwe inspiratie nodig. Een gesprek met iemand van het Gomarus College gaf de mogelijkheid om mij op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen. Na dit oriënterend gesprek raakte ik enthousiast over het idee dat ik in verschillende vakken les mocht gaan geven. De diversiteit aan vakken spreekt me aan en ook de verantwoordelijkheid mogen hebben voor de twee jaar dat de leerlingen hier zitten vind ik super! Ik kan een stevige basis meegeven, van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. Het hele plaatje maakte me toen gelukkig en dat is nog steeds wat mij drijft en gelukkig maakt in mijn werk. Ik zie de leerlingen zoveel, dat ik sneller zie wanneer er iets is of speelt. We bouwen aan een sterke vertrouwensband over en weer. Daarnaast mag ik ze laten zien wat hun manier van leren is en dat deze manier goed en mooi is. De een leert via beeld, de ander via schema's, weer een ander neemt de lesstof beter op door te luisteren.”

De overstap 
Het begon allemaal met een laagdrempelig oriënterend gesprek bij het Gomarus College. “Ik wil ook iedereen die twijfelt motiveren om in gesprek te gaan. Dat brengt je verder. Bij mijn toenmalige werkgever heb ik om een terugkeergarantie gevraagd. Dit gaf me de ruimte om te ontdekken of het voortgezet onderwijs inderdaad bij me paste én ik moest hiervoor natuurlijk nog een opleiding volgen en halen. Vervolgens kwam ik in gesprek met Carel Woudt die me heeft geadviseerd over de verschillende studiemogelijkheden. Na het halen van mijn diploma en goed functioneren kwam ik in aanmerking voor een vast contract.“

Opscholingstraject 
Als je ervaring hebt als leerkracht in het primair onderwijs is er bij NHL-Stenden de mogelijkheid voor het opscholingstraject groepsleerkracht vmbo. “Deze eenjarige studie was geweldig, maar ook pittig. Wekelijks ging ik één dag naar school en in de tussentijd werkte ik in de praktijk. Ik kreeg hier les in verschillende vakken die ik afsloot met een assessment.” Bij deze opleiding gaan ze ervan uit dat de didactische kant van lesgeven bekend is. Dit laat je tijdens de studie o.a. zien in het generieke deel, met onderdelen als mentoraat en studieloopbaanbegeleiding.

Gomarus College 
De school biedt een veilige sfeer voor de leerlingen. De christelijke identiteit die het Gomarus College heeft vind je terug in de normen en waarden, de omgang met elkaar en de verantwoordelijkheid die je gezamenlijk en individueel neemt. “Die basis nemen ze mee naar het verdere vervolgonderwijs, dat is toch super!”

Heb je naar aanleiding van Henriëtte haar verhaal een vraag? Neem dan gerust contact met haar op via ha.janssen@gomaruscollege.nl .

Wil jij ook ontdekken wat het onderwijs jou te bieden heeft? Ga dan eens in gesprek met onze HR-adviseur Carel Woudt.
In een gesprek leggen we uit welke stappen je kunt nemen, hoe we je daarbij kunnen helpen en welke kansen er zijn. Het gesprek is uiteraard vertrouwelijk. Laat je contactgegevens achter en we bellen je zo snel mogelijk om af te stemmen hoe we verder met elkaar in gesprek gaan.